Volg ons via
 

Energieleverancier, overstappen

Geen samenvatting aanwezig bij conversie.

Energie thuis 30 november 2004 Sinds 1 juli 2004 bepaalt u zelf van wie u groene of grijze stroom afneemt. Globaal genomen zijn er twee redenen om een andere elektriciteitsleverancier te zoeken: om goedkoper uit te zijn of om milieusparender stroom af te nemen. De Consumentenbond geeft u een handleiding met punten waarop u bij uw keus moet letten. Ook gas mag vanaf 1 juli 2004 vrij aangeboden worden door leveranciers met een vergunning. Wat we over elektriciteit schrijven, geldt in grote lijnen ook voor gas. U kunt onderstaande informatie daarom ook gebruiken om van gasleverancier te veranderen. Aandachtspunten bij uw keus Veel nieuwe aanbieders van stroom lokken u met cadeautjes. Overtuig u ervan dat u die niet dubbel en dwars betaalt in de vorm van hoge tarieven. Aanbieders kunnen u ook op andere manieren op het verkeerde been zetten. Een paar belangrijke aandachtspunten: een laag tarief per kWh gaat misschien gepaard met een hoog vastrecht; de aanbiedingen kunnen inclusief transportkosten zijn of alleen de levering betreffen; de aanbiedingen kunnen inclusief alle overige kostenposten zijn (bijvoorbeeld meterhuur), maar ook exclusief; de ‘heffingskorting’ van €215,39 die van de jaarafrekening wordt afgetrokken kan al in de aanbieding zijn verwerkt, maar ook buiten beschouwing zijn gelaten; wordt er korting geboden in procenten, dan moet duidelijk zijn van welk deel van de energierekening dit percentage moet worden genomen. U kunt de verschillende aanbieders naar prijs vergelijken op internet. Bekijk de voorwaarden die de leverancier aan zijn aanbieding verbindt. Veel aanbiedingen gelden alleen bij een langer lopende overeenkomst, bijvoorbeeld drie jaar. Dat kan onvoordelig uitpakken als de tarieven van andere aanbieders dalen. Let ook op de lengte van de opzegtermijn, andere voorwaarden voor opzegging en mogelijk stilzwijgende verlenging. Groene stroom Veel mensen hechten eraan dat hun elektriciteit wordt opgewekt op een manier die het milieu ontziet. Zowel grijze als groene stroom vertoont in dit opzicht grote verschillen, ook per leverancier. Vooraf kunt u zich algemeen oriënteren op websites van milieuorganisaties. Websites die energieprijzen vergelijken verschaffen bijzonderheden per leverancier. Neem de uitkomsten niet al te letterlijk: deze sites gaan uit van door de leveranciers verstrekte gegevens. Leveranciers zijn verplicht jaarlijks achteraf te rapporteren over de manier waarop hun stroom is opgewekt. Deze gegevens zijn in de zomer van 2005 te verwachten. Sommige leveranciers behouden zich het recht voor prijzen te wijzigen zonder u het recht te geven in dat geval het contract op te zeggen. Een contract met een of twee nadelige voorwaarden hoeft u niet meteen buiten beschouwing te laten, maar het moeten er niet teveel worden. Bekijk de registratie door de toezichthouder DTe van klachten en vragen per leverancier, op de DTe-website. Leveranciers met relatief weinig klachten en vragen hebben de voorkeur. Ga op deze site ook na of de leverancier de vereiste vergunning van de DTe heeft. Sinds juli 2004 mogen leveranciers van groene stroom niet meer werven zonder vergunning. U betaalt voor stroom twee rekeningen: een voor de levering van de stroom zelf, aan de leverancier, en een voor het transport ervan door de elektriciteitsleidingen, aan de ‘netbeheerder’. U kunt niet van netbeheerder veranderen – dat zal vaak uw oude energiebedrijf zijn en blijven. Veel leveranciers bieden aan ook de transportrekening te innen en het bedrag door te sturen naar de netbeheerder (het ‘leveranciersmodel’). Dat is gemakkelijker, maar de kans bestaat dat als de leverancier failliet gaat, u alsnog een rekening van de netbeheerder krijgt voor transport dat u al betaald heeft. Dit anders wanneer de betaling aan de leverancier voor transport een zogenoemde ‘bevrijdende betaling’ is. Kies daarom alleen voor een gecombineerde rekening als de leverancier u schriftelijk bevestigt dat uw betaling aan hem u bevrijdt van uw betalingsverplichting aan de netbeheerder. Geschillenregeling Iedere elektriciteitsleverancier moet een geschillenregeling hebben, met een onafhankelijke geschillencommissie. Leveranciers die lid zijn van de brancheorganisatie Energiened gaan akkoord met behandeling van geschillen door de Geschillencommissie Openbare Nutsbedrijven van de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC). Welke leveranciers lid zijn, ziet u op de Energiened-website. Andere elektriciteitsleveranciers hebben zichzelf aangemeld bij de SGC, zie de SGC-website. Wilt u nu overstappen van de ene leverancier van grijze stroom naar de andere, dan kunt u dat zonder meer doen. De opzegtermijn is hoogstens een dag of tien. Maar bent u de afgelopen jaren op groene stroom overgegaan, kijk dan hoelang het contract nog loopt en welke opzegtermijn u heeft. Overstappen kan pas als de looptijd voorbij is en u tijdig heeft opgezegd. Om over te stappen hoeft u zich alleen bij de nieuwe leverancier te melden. De overstap moet binnen vijf dagen geregeld zijn. Het is verstandig om: op of rond de overstapdatum de uw meterstand op te nemen en aan uw netbeheerder te sturen met de vraag of hij deze wil registreren; op te schrijven wat de verandering gaat inhouden: andere voorschotbedragen, meer rekeningen (onder meer waterbedrijf en kabel liften vaak mee op de energierekening). Houd na de overstap in de gaten of de oude incasso stopt en of de nieuwe afrekening strookt met het verwachte maandbedrag. Zo niet, trek aan de bel. Prijsvergelijking www.energiebond.nl Toezichthouder op de energiesector www.dte.nl Brancheorganisatie van de energiesector www.energiened.nl Stichting Geschillencommissies voor consumentenzaken www.sgc.nl Bron: consumentenbond.nl

Je vraag niet beantwoord?

Stel je vraag dan op onze vraagbaak en laat onze bezoekers met je meedenken. Het is echt heel eenvoudig en inloggen is niet vereist!

Toon meer reacties...
Laat een bericht achter
De naam die je hier invult wordt weergegeven bij de reactie.
Je e-mail adres is nodig voor het verwerken van de reactie, maar wordt niet getoond op de website.
ReCaptcha wordt gebruikt om het plaatsen van spam op deze website tegen te houden. Hiermee kunnen we mensen onderscheiden van malafide scripts.
Volg HuishoudPlaza via Facebook of onze nieuwsbrief. Klik hier om je aan te melden.

Interessante artikelen

Door: 
Datum: 19-02-2005
Hits: 6296
Categorie: 
Consuminderen en geld besparen
Artikel acties:
 Plaats jouw tip
 Reageer

Tags:
Overig